ECOGENIC aviváž levandulová 1 l

82 

Katalogové číslo: 8690588005553 Kategorie: Štítek:

Popis

Složení:

Dle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech obsahuje: xanthanová guma, kyselina citronová monohydrát, parfém. NEBEZPEČÍ: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. EUH 208 Obsahuje olej sladkého pomeranče. Může vyvolat alergickou reakci.

O značce: 

Nese označení ECO garantee a Vegan. Ecogenic je značka turecké společnosti UZAY KIMYA, která vyrábí čisticí prostředky z rostlin z certifikovaného biologického zemědělství.

Výrobky Ecogenic neobsahují syntetické konzervanty a vůně, bělidla nebo ingredience založené na ropě. Výrobky Ecogenic jsou vyrobené z esenciálních olejů, šetrné k pokožce a životnímu prostředí. Ecogenic jsou: v biokvalitě netestované na zvířatech.

Časté otázky

Cena za ECOGENIC aviváž levandulová 1 l je 82 Kč. Náš katalog vám našel jednu z nejlepších cen.

Ano můžete. S ECOGENIC aviváž levandulová 1 l si můžete být jistí, že dostanete ten nejlepší produkt, který trh nabízí, protože byl pečlivě vybrán s ohledem na potřeby zákazníků. Věříme, že se tento produkt stane Vaším oblíbeným, stejně jako u mnoha dalších spokojených zákazníků. Má EAN kód 8690588005553.

V jaké kategorii produkt najdete a jaké má alternativy?

Prášky na praní - Podobné produkty: SONETT Prací gel na barevné prádlo 1,5 l, SONETT, tuhé mýdlo na skvrny, 100 G, SONETT PRACÍ GEL NA BÍLÉ A BAREVNÉ PRÁDLO 2 L, Sonett Prací Gel – Sensitive 2 L